Nkcdb - Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Deltagarinformation

Behov av tolk på distans:

Samtycke till GDPR

Nkcdb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som förekommer i anmälan. Nkcdb:s lagliga grund för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. De uppgifter vi behandlar om dig är namn, arbetsplats, titel, e-post.
Vi sparar personuppgifterna i anmälan för att kunna skicka ut länk till webbinariet och för utvärdering. Vi kommer att radera dina personuppgifter efter genomfört evenemang och utvärdering.
Läs mer om vad vi sparar, för vilket ändamål och vilka rättigheter du har till data om dig i vår personuppgiftspolicy.

När du skickat iväg din anmälan får du en bekräftelse till din mailadress.