Nkcdb - Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Deltagarinformation

Övrigt

För att kunna delta behöver jag:

 

 

Om du har behov av tolk, ledsagare/assistent, bokar du detta själv. Vi behöver dock få veta antal, för att kunna planera för fika, mat etc.

När du skickat iväg din anmälan får du en bekräftelse till din mailadress.