Kurser
  Kurs Kursort Datum & Tid Anmäl senast Pris Platser kvar

Boka

Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

Stockhom

Datum: 2021-11-09
Tid:

700,00

Fler än 10

Boka

Med kroppen som redskap

Stockholm

Datum: 2021-11-10
Tid:

1000,00

Fler än 10

Boka

Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Umeå

Datum: 2021/08/31
Tid:

Fler än 10